Available courses

Računovodstvo banaka i računovodstvo osiguravajućih društava

U ovom kursu se nalaze uputstva za upotrebu platforme za elektronsko učenje Moodle.

Ovde ćete moći pronaći uptstva za štampanje, video zapise sa uputstvima ali najbitnije, nalaziće se i diskusioni forumi u kojima ćete moći postavljati pitanja i diskutovati sa nastavnicima i učenicima oko načina za korišćenje Moodle-a

Ovde nastavnici mogu isprobavati opcija iz platforme pre nego sto ubace u svoj kurs

Matematika za prvi razred

Obrazovni profili: finansijski administrator i komercijalista.

Predmetna nastavnica: Dragana Ćurčić

Obrazovni profil finansijski administrator. Predmetna nastavnica Dragana Ćurčić

Matematika za 1. razred

Kuvar/Trgovac

Matematika za 2. razred

Finansijski administrator

Matematika za 3. razred

Službenik u bankarstvu i osiguranju

Komercijalista

Kuvar

Trgovac

Matematika za 3. razred

Finansijski administrator

Matematika za 4. razred

Službenik u bankarstvu i osiguranju

Turističko hotelijerski tehničar

Komercijalista

Matematika za 1. razred

Finansijski administrator

Matematika za 2. razred

Službenik u bankarstvu i osiguranju

Komercijalista

Matematika za 3. razred

Službenik u bankarstvu i osiguranju

Turističko hotelijerski tehničar

Komercijalista

Matematika za 4. razred

Službenik u bankarstvu i osiguranju

Turistički tehničar

Komercijalista

Priprema za takmičenje iz matematike

Organizacija nabavke i prodaje 3-4. Nastavnik Olga Popović

Obuka u Virtuelnom Preduzeću 3-4

Obuka u Virtuelnom Preduzeću 2-4. Nastavnik Olga Popović

Organizacija nabavke i prodaje 2.4. Nastavnik Olga Popović

Organizacija nabavke i prodaje 3.4 komercijalista. Nastavnik Biljana Mladenović

Međunarodna špedicija 3.4 komercijalista. Nastavnik Biljana Mladenović

Poslovna ekonomija 1.4FA mađarski. Nastavnik Biljana Mladenović


Računarstvo i informatika za prvi razred

Školska godina 2020/2021.

Finansijski administrator

Komercijalista