U ovom kursu se nalaze uputstva za upotrebu platforme za elektronsko učenje Moodle.

Ovde ćete moći pronaći uptstva za štampanje, video zapise sa uputstvima ali najbitnije, nalaziće se i diskusioni forumi u kojima ćete moći postavljati pitanja i diskutovati sa nastavnicima i učenicima oko načina za korišćenje Moodle-a